มากกว่า>>คำแนะนำโพสต์บล็อก Essence
มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

ขนนกหนาแน่น

สนาม: จีนทิเบต

บทนำ:อัจฉริยะไล่บี้หนัก คดีฆ่าน้องหญิง จ่อฟันพยาบาล ทำลายกางเกงใน 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 00:01 น ...

ชิวจิน

สนาม: เครือข่ายข้อมูลองค์กรของจีน

บทนำ: กตเคาะแล้ว 3 รอง ปธศาลฎีกาใหม่ สุรพันธุ์-ชัยยุทธ-ธีระพงศ์ ยังขาดอีก 1 หลัง ชำนาญ ปธแผนกคดีล้มละลายฯ ไม่ผ่านมติ 11 ต่อ 3 ขณะที่ โสฬส สุวรรณเนตร์ หนฎีกานั่ง ปธแผนกคดีอาญาการเมือง มีผล 1 ตคนี้ สะพัด! ศาลยุติธรรมเสนอชื่อ นสบุญมี ประธานแผนกคดีเยาวชนฯ ขึ้นรอง ปธศาลฎีกาแทน ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ ถแจ้งวัฒนะ วันที่ 6 สิงหาคม นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต) 15 คน ซึ่งมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสับเปลี่ยน โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการชั้น ระดับรองประธานศาลฎีกา, ระดับประธานแผนกคดีในศาลฎีกา, ระดับประธานศาลอุทธรณ์ภาค และระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (หนฎีกา) โดยระดับรองประธานศาลฎีกานั้นจะต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทดแทน รองประธานศาลฎีกา 4 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลอุทธรณ์ 1 คน และผู้พิพากษาอาวุโส 3 คน อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าการประชุม กตวันนี้ได้ลงมติเห็นชอบผู้พิพากษาระดับประธานแผนกคดีในศาลฎีกาเพียง 3 คนที่มีอาวุโสตามลำดับ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ดังนี้ นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 3, นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 4, นายธีระพงศ์ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 5 ซึ่งตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาขณะนี้ เมื่อนับรวมกับผู้พิพากษาที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมแล้วจะมีรองประธานศาลฎีกา 5 คน โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับอาวุโสคนที่ 1, นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาลำดับอาวุโสคนที่ 2 ส่วนตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาอีก 1 คน ซึ่งเดิมนายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาจะได้รับการพิจารณาตามอาวุโส แต่เนื่องจากที่ประชุม กตพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 11 ต่อ 3 ไม่เห็นชอบ จึงทำให้นายชำนาญยังคงดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเดิม ขณะที่การพิจารณาตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาคนที่ 6 นั้น ที่ประชุม กตจะพิจารณาในโอกาสต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อที่ประชุม กตไม่ผ่านความเห็นชอบนายชำนาญ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกานั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องทำบัญชีเสนอรายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสและที่มีความเหมาะสมให้ที่ประชุม กตพิจารณาเลือกรองประธานศาลฎีกาใหม่อีก 1 คนให้ อกตพิจารณา กลั่นกรองตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนเสนอให้ที่ประชุม กตชุดใหญ่ 15 คนลงมติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 สคนี้ โดยมีรายงานว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอบัญชีชื่อ นสบุญมี ฐิตะศิริ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา ให้ อกตเเละ กตพิจารณาตามลำดับ พร้อมเสนอชื่อนายอดิศักดิ์ ปัตรวลี หัวหน้าคณะในศาลฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนฯ แทน นสบุญมี สำหรับประธานแผนกคดีในศาลฎีกาอีก 9 ตำแหน่งที่ กตลงมติเห็นชอบดำรงตำแหน่งนั้น ประกอบด้วย 1นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ขึ้นเป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในฎีกา 2นายประทีป ดุลพินิจธรรมา หนฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา 3นายนพพร โพธิรังสิยากร หนฎีกา เป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา 4นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ หนฎีกา เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 5นายโสฬส สุวรรณเนตร์ หนฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 6นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์ หนฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในฎีกา 7นายจินดา ปัณฑะโชติ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในฎีกา 8นายธงชัย เสนามนตรี หนฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 9นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม หนฎีกา เป็น ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ขณะที่นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ประธานอุทธรณ์ภาค 2 เป็น หนฎีกา, นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานอุทธรณ์ภาค 7 เป็น หนฎีกา, นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานอุทธรณ์ภาค 6 เป็นประธานอุทธรณ์ภาค 7, นายไมตรี สุเทพากุล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น ปธอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นายวัฒนา วิทยกุล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ผู้พิพากษาฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2, นายรัถยา สัตยาบัน ผู้พิพากษาฎีกา เป็นประธานอุทธรณ์ภาค 9, นายธีระ เบญจรัศมีโรจน์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหนฎีกา, นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายรังสรรค์ กุลาเลิศ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6, นายภานุวัฒน์ ศุภะพันธุ์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายสุภัทร์ สุทธิมนัส ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายชัยรัตน์ ศิลาลาย ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายธนาพนธ์ ชวรุ่ง ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา, นายสมพงษ์ เหมวิมล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา และนายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หนฎีกา โดยการสับเปลี่ยน แต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตค61 เป็นต้นไป

scg9 บา คา ร่า1️⃣LOOK618
ue9 | <动态当天时间> | อ่าน(117) | แสดงความคิดเห็น(624)
ศูนย์ ฉกชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ประกาศน้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจานแล้ว คาดถึงตัวเมืองเพชร-อบ้านแหลม เที่ยงคืน 7 สคนี้ เอ่อท่วมเขตชุมชนสูง 50 ซม บิ๊กฉัตร สั่งเร่งระบายน้ำให้กระทบชาวบ้านน้อยที่สุด พร้อมเสริมคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ประยุทธ์ เปลี่ยนคิวจากลพบุรีมาเพชรบุรี ดูสถานการณ์น้ำ 8 สคนี้ ฉุนสื่อเสนอข่าวน้ำท่วมขยายพื้นที่ทำ ปชชตื่นตระหนก อุทยานฯ ปิดท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู เมื่อวันที่ 6 สค นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ออกประกาศฉบับที่ 2/2561 เรื่องสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี ว่าเวลา 1200 น วันที่ 6 สค น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำล้น (สปิลเวย์) เขื่อนแก่งกระจาน จเพชรบุรี และปริมาณน้ำดังกล่าวทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรี จากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชรและจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบ้านแหลมตามลำดับ ประกาศฉบับที่ 2 ระบุว่า จากผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเมินว่าน้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรีในวันนี้ เวลา 2400 น และจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมในวันที่ 7 สค61 เวลา 2400 นเป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในเขตชุมชน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทาน จังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีเตรียมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในระยะต่อไป ท้ายประกาศฉบับที่ 2 ระบุ นอกจากนี้ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติยังได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่งที่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม และปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนน้ำอูน เขื่อนวชิราลงกรณ สำหรับเขื่อนแก่งกระจาน ได้เร่งพร่องระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีและระบบชลประทาน รวมถึงการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยกาลักน้ำ/เครื่องสูบน้ำ ส่งผลให้สามารถเลื่อนระยะเวลาน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) ออกไปอีก ส่วนเขื่อนน้ำอูนนั้น ได้ควบคุมการระบายน้ำออกจากเขื่อน 350 ล้าน ลบม และเพิ่มการระบายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำและเครื่องสูบน้ำอีก 03 ล้าน ลบม และได้แจ้งเตือนและให้ติดตามสถานการณ์น้ำในสกลนคร บึงกาฬ นครพนม ซึ่งมีลำน้ำอูนและลำน้ำสงคราม สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติ ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มไม่ล้นตลิ่ง แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณรีสอร์ตที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย โดยได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำให้เป็น 43 ล้าน ลบมต่อวัน ภายในวันที่ 6 สค61 และแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่าปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มี 49,445 ล้าน ลบม คิดเป็น 70% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี 3,129 ล้าน ลบม คิดเป็น 61% รับน้ำได้อีก 23,445 ล้าน ลบม โดยอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกิน 100% ขนาดใหญ่ 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำน้ำอูน (102%) ขนาดกลาง 23 แห่ง (เพิ่มขึ้น 8 แห่ง) ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 แห่ง (เพิ่มขึ้น 7 แห่ง) และภาคตะวันออก 1 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) อ่างเก็บน้ำเฝ้าระวัง (มากกว่า 80-100%) ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน (99%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87%) เขื่อนวชิราลงกรณ (84%) ขนาดกลาง 67 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) แยกเป็น ภาคเหนือ 9 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 แห่ง (เพิ่มขึ้น 5 แห่ง) ภาคตะวันออก 8 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) ภาคกลาง 2 แห่ง (เท่าเดิม) และภาคใต้ 3 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง)เร่งระบายน้ำจากเขื่อน ขณะที่ พลอฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผอสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช), นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อแก่งกระจาน จเพชรบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ความจุน้ำ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้มีน้ำเต็มเกือบ 100% แล้ว และมีน้ำล้นสปิลเวย์เมื่อเช้าวันนี้ (6 สค) เวลา 1030 น เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าว จากนั้น พลอฉัตรชัยและคณะร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของจังหวัดจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งนายสมเกียรติและนายทองเปลวชี้แจงถึงเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาคณะของ พลอฉัตรชัยเดินทางไปยังสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน เพื่อติดตามการตรวจระดับน้ำของเขื่อน รวมทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบของอ่างเก็บน้ำและแนวทางไหลของน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไปยังแม่น้ำเพชรบุรี ผ่านพื้นที่ อแก่งกระจาน อท่ายาง อบ้านลาด และลงเฮลิคอปเตอร์ที่มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ15) ค่ายรามราชนิเวศน์ อเมืองเพชรบุรี และตรวจคันกั้นน้ำที่ริมแม่น้ำเพชรด้านทิศตะวันออกของ มทบ15 พลอฉัตรชัยกล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน กรมชลประทานได้คาดการณ์น้ำที่ไหลผ่านสปิลเวย์สูงสุดที่ 100 ลบม/วินาที หรือ 864 ล้าน ลบม/วัน ในวันที่ 10 สค61 โดยมีระดับน้ำสูงขึ้นจากสันสปิลเวย์ประมาณ 05-06 ม ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 10 สค 61 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีน้ำจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานประมาณ 210 ลบม/วินาที และหากมีฝนตกในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรี จะมีปริมาณน้ำ 230-250 ลบม/วินาที คาดว่าจะทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณน้ำผ่านสูงสุดในวันที่ 12 สค61 พลอฉัตรชัยกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 230-250 ลบม/วินาที ประกอบด้วย 1หน่วงน้ำ ตัดน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้าย ฝั่งขวา รวม 55 ลบม/วินาที และผันเข้าคลองระบาย D9 ในอัตรา 35 ลบม/วินาที ทั้งสองส่วนตัดน้ำก่อนถึงเขื่อนเพชรได้ 90 ลบม/วินาที 2ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรในอัตรา 140-160 ลบม/วินาที ซึ่งแม่น้ำเพชรบุรีมีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้ว ประกอบกับการเสริมคันกั้นน้ำจะไหลผ่านหนองหญ้าปล้อง ท่ายาง บ้านลาด โดยไม่มีผลกระทบ และจะไหลผ่านเมืองเพชรบุรีซึ่งมีความกว้างของแม่น้ำเพชรบุรีไม่มาก ทำให้มีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง/พื้นที่ชุมชน 02-03 ม มาตรการเตรียมการช่วยเหลือคือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชน จำนวน 30 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ระบายน้ำได้ช้า จำนวน 44 เครื่อง เตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เช่น รถโกยตัก จำนวน 7 คัน ประจำในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำ พลอฉัตรชัยกล่าว รองนายกฯ กล่าวว่า ใน 3-4 วันนี้หากมีปริมาณน้ำเข้ามามากอีก จะมีการปรับแผนระบายน้ำเพิ่มเติม แต่หากไม่มีน้ำเพิ่มเติมการดูแลประชาชนก็จะอยู่ในระยะเวลาอันสั้น ขณะเดียวกัน ปภและจังหวัด ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนได้สั่งให้ชี้แจงประชาชนให้มากขึ้นถึงการระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกัน พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯ ร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่ จเพชรบุรีได้เตรียมกระสอบทรายให้ประชาชนในจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบซัดสื่อทำ ปชชแตกตื่น ส่วนด้านปลายน้ำที่จะออกอ่าวไทย ก็ได้มีการเตรียมเครื่องมือในการผลักดันน้ำออกให้เร็วที่สุด และจากที่ตนลงพื้นที่ดูวันนี้ ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจนถึงตัวเมือง ขณะนี้ยังไม่มีจุดใดที่น้ำล้นตลิ่ง อาจมีเพียงแพที่อยู่ในน้ำยกสูงขึ้นเท่านั้น และเชื่อว่าการทำงานบูรณาการครั้งนี้จะลดผลกระทบจากน้ำท่วมและการระบายน้ำได้ดี รองนายกฯ กล่าว อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ พลอฉัตรชัยจะลงพื้นที่ จเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำที่ทำเนียบรัฐบาลตอนหนึ่งว่า สิ่งที่เราต้องการคือ ควบคุมให้น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนสร้างผลกระทบแก่ชาวบ้านข้างล่างให้น้อยที่สุด ถามว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้ถือว่าเอาอยู่ใช่หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า อาจจะใช้คำนี้ไม่ค่อยดี แต่พยายามดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีศูนย์น้ำอัจฉริยะคอยติดตามตลอด 24 ชม ถ้าพบว่ามีเหตุการณ์พื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงก็จะรายงานให้ตนทราบ ที่ผ่านมาเราได้พร่องน้ำล่วงหน้าเป็นเดือนแล้ว อย่างกรณีของเขื่อนแก่งกระจานนั้นน้ำไหลเข้ามาวันเดียวกว่า 120 ล้าน ลบ เกินขีดปกติ ในส่วนที่ชาวบ้านวิจารณ์การทำงานเรื่องการระบายน้ำนั้น จริงๆ แล้วการระบายนี้มีหลักเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ ซึ่งเป็นเกณฑ์ป้องกันน้ำแล้งและน้ำท่วม โดยช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขื่อนทุกประเทศอยู่ในระดับมาตรฐานหมด ถ้าระบายน้ำเกินก็อาจจะเจอปัญหาภัยแล้ง แต่กลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำเข้ามาเยอะมาก ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติวันนี้แล้ว เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป รองนายกฯ กล่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ จเพชรบุรีว่า เดี๋ยวจะไป ซึ่งขั้นตอนวันนี้ได้ให้ส่วนราชการลงพื้นที่ไปก่อน ไม่ใช่นายกฯ จะไปก่อน จะไปให้วุ่นวายทำไม ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยมี พลอฉัตรชัยลงไปดูในพื้นที่ จากนั้นตนถึงจะลงไปดู เขาต้องทำงานแบบนั้นไม่ใช่หรือ พลอประยุทธ์กล่าวว่า จะลงไปดูเพื่อให้ทราบว่าจะต้องเสริมอะไรให้เขา ตอนนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำเรายังรับมือได้ แต่ตนไม่อยากจะบอกว่ามันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ถ้าฝนตกมากกว่าเกณฑ์ก็ต้องเตรียมการแก้ปัญหา จะแก้กันอย่างไร และจากการตรวจสอบเขื่อน ขณะนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ และในวันหน้าถ้าปริมาณน้ำมากกว่านี้ หรือใช้เวลานานกว่านี้จะปลอดภัยหรือไม่ ก็ต้องไปว่ากันอีกที สิ่งที่วันนี้อยากจะขอร้องคือ ขอให้สื่ออย่าทำให้ประชาชนตื่นตระหนก บางทีก็วิพากษ์วิจารณ์ นำไปพูดจนภาคประชาชนตื่นไปหมด สิ่งที่เราควรจะช่วยกันในวันนี้ ควรจะศึกษามาตรการของทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเตรียมการอะไรไว้บ้าง ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทุกคนร่วมมือ ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงต้องมีการเก็บข้าว ย้ายสัตว์เลี้ยงหรือไม่ หรือต้องอพยพไปอยู่กับเพื่อนกับญาติ สื่อต้องแนะนำแบบนี้ ไม่ใช่บอกแต่เพียงว่าสถานการณ์น้ำขยายไปอำเภอนั้นอำเภอนี้ น้ำจะท่วม สื่อได้แนะนำอะไรไปบ้าง ข้าราชการ รัฐบาลพูดปากเปล่าไปกับสื่อทุกวัน แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้รับการขยาย แล้วจะเกิดอะไร ก็ตายเจ็บเหมือนเดิม สรุปว่าไม่ช่วยอะไรกันเลย เหมือนเดิมว่ากันข้างเดียว เดี๋ยวเขื่อนจะพัง ประชาชนจะเดือดร้อน ผมถามว่าวันนี้รัฐบาลทำอะไรหรือเปล่า หรืออยู่เฉยๆ นายกฯ กล่าวด้วยอารมณ์หงุดหงิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอประยุทธ์จะเดินทางลงพื้นที่ จเพชรบุรี ในวันที่ 8 สคนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้เลื่อนกำหนดการเดิมที่จะลงพื้นที่ดูสภาพน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จลพบุรี ออกไปก่อน ด้านนายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จเพชรบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะนี้สถานการณ์ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ (กจ 10 ) ห้วยแม่สะเลียง วันนี้มีระดับน้ำที่สูงขึ้นกว่าเมื่อวานถึง 1 เมตร และคาดว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีก ได้ประกาศปิดบริการกางเต็นท์ทุกจุด และปิดท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ทุกหน่วย และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอดเวลา เพื่อเตรียมอพยพและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านหากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าว ที่ จขอนแก่น พลออประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมวยุติธรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม พลออประจินกล่าวหลังการประชุมว่า ผู้ว่าฯ ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาในภาพรวมมานำเสนอ โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดและภาพรวมในระดับภูมิภาค ซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ำนั้นจะเริ่มจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนกลาง และภาคอีสานตอนล่าง โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมารับฟังและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันในภาพรวม【อ่านข้อความเต็ม】
acq | <动态当天时间> | อ่าน(305) | แสดงความคิดเห็น(208)
ศูนย์ ฉกชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ประกาศน้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจานแล้ว คาดถึงตัวเมืองเพชร-อบ้านแหลม เที่ยงคืน 7 สคนี้ เอ่อท่วมเขตชุมชนสูง 50 ซม บิ๊กฉัตร สั่งเร่งระบายน้ำให้กระทบชาวบ้านน้อยที่สุด พร้อมเสริมคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ประยุทธ์ เปลี่ยนคิวจากลพบุรีมาเพชรบุรี ดูสถานการณ์น้ำ 8 สคนี้ ฉุนสื่อเสนอข่าวน้ำท่วมขยายพื้นที่ทำ ปชชตื่นตระหนก อุทยานฯ ปิดท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู เมื่อวันที่ 6 สค นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ออกประกาศฉบับที่ 2/2561 เรื่องสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี ว่าเวลา 1200 น วันที่ 6 สค น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำล้น (สปิลเวย์) เขื่อนแก่งกระจาน จเพชรบุรี และปริมาณน้ำดังกล่าวทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรี จากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชรและจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบ้านแหลมตามลำดับ ประกาศฉบับที่ 2 ระบุว่า จากผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเมินว่าน้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรีในวันนี้ เวลา 2400 น และจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมในวันที่ 7 สค61 เวลา 2400 นเป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในเขตชุมชน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทาน จังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีเตรียมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในระยะต่อไป ท้ายประกาศฉบับที่ 2 ระบุ นอกจากนี้ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติยังได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่งที่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม และปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนน้ำอูน เขื่อนวชิราลงกรณ สำหรับเขื่อนแก่งกระจาน ได้เร่งพร่องระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีและระบบชลประทาน รวมถึงการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยกาลักน้ำ/เครื่องสูบน้ำ ส่งผลให้สามารถเลื่อนระยะเวลาน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) ออกไปอีก ส่วนเขื่อนน้ำอูนนั้น ได้ควบคุมการระบายน้ำออกจากเขื่อน 350 ล้าน ลบม และเพิ่มการระบายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำและเครื่องสูบน้ำอีก 03 ล้าน ลบม และได้แจ้งเตือนและให้ติดตามสถานการณ์น้ำในสกลนคร บึงกาฬ นครพนม ซึ่งมีลำน้ำอูนและลำน้ำสงคราม สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติ ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มไม่ล้นตลิ่ง แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณรีสอร์ตที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย โดยได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำให้เป็น 43 ล้าน ลบมต่อวัน ภายในวันที่ 6 สค61 และแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่าปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มี 49,445 ล้าน ลบม คิดเป็น 70% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี 3,129 ล้าน ลบม คิดเป็น 61% รับน้ำได้อีก 23,445 ล้าน ลบม โดยอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกิน 100% ขนาดใหญ่ 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำน้ำอูน (102%) ขนาดกลาง 23 แห่ง (เพิ่มขึ้น 8 แห่ง) ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 แห่ง (เพิ่มขึ้น 7 แห่ง) และภาคตะวันออก 1 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) อ่างเก็บน้ำเฝ้าระวัง (มากกว่า 80-100%) ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน (99%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87%) เขื่อนวชิราลงกรณ (84%) ขนาดกลาง 67 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) แยกเป็น ภาคเหนือ 9 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 แห่ง (เพิ่มขึ้น 5 แห่ง) ภาคตะวันออก 8 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) ภาคกลาง 2 แห่ง (เท่าเดิม) และภาคใต้ 3 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง)เร่งระบายน้ำจากเขื่อน ขณะที่ พลอฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผอสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช), นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อแก่งกระจาน จเพชรบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ความจุน้ำ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้มีน้ำเต็มเกือบ 100% แล้ว และมีน้ำล้นสปิลเวย์เมื่อเช้าวันนี้ (6 สค) เวลา 1030 น เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าว จากนั้น พลอฉัตรชัยและคณะร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของจังหวัดจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งนายสมเกียรติและนายทองเปลวชี้แจงถึงเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาคณะของ พลอฉัตรชัยเดินทางไปยังสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน เพื่อติดตามการตรวจระดับน้ำของเขื่อน รวมทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบของอ่างเก็บน้ำและแนวทางไหลของน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไปยังแม่น้ำเพชรบุรี ผ่านพื้นที่ อแก่งกระจาน อท่ายาง อบ้านลาด และลงเฮลิคอปเตอร์ที่มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ15) ค่ายรามราชนิเวศน์ อเมืองเพชรบุรี และตรวจคันกั้นน้ำที่ริมแม่น้ำเพชรด้านทิศตะวันออกของ มทบ15 พลอฉัตรชัยกล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน กรมชลประทานได้คาดการณ์น้ำที่ไหลผ่านสปิลเวย์สูงสุดที่ 100 ลบม/วินาที หรือ 864 ล้าน ลบม/วัน ในวันที่ 10 สค61 โดยมีระดับน้ำสูงขึ้นจากสันสปิลเวย์ประมาณ 05-06 ม ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 10 สค 61 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีน้ำจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานประมาณ 210 ลบม/วินาที และหากมีฝนตกในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรี จะมีปริมาณน้ำ 230-250 ลบม/วินาที คาดว่าจะทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณน้ำผ่านสูงสุดในวันที่ 12 สค61 พลอฉัตรชัยกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 230-250 ลบม/วินาที ประกอบด้วย 1หน่วงน้ำ ตัดน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้าย ฝั่งขวา รวม 55 ลบม/วินาที และผันเข้าคลองระบาย D9 ในอัตรา 35 ลบม/วินาที ทั้งสองส่วนตัดน้ำก่อนถึงเขื่อนเพชรได้ 90 ลบม/วินาที 2ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรในอัตรา 140-160 ลบม/วินาที ซึ่งแม่น้ำเพชรบุรีมีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้ว ประกอบกับการเสริมคันกั้นน้ำจะไหลผ่านหนองหญ้าปล้อง ท่ายาง บ้านลาด โดยไม่มีผลกระทบ และจะไหลผ่านเมืองเพชรบุรีซึ่งมีความกว้างของแม่น้ำเพชรบุรีไม่มาก ทำให้มีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง/พื้นที่ชุมชน 02-03 ม มาตรการเตรียมการช่วยเหลือคือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชน จำนวน 30 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ระบายน้ำได้ช้า จำนวน 44 เครื่อง เตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เช่น รถโกยตัก จำนวน 7 คัน ประจำในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำ พลอฉัตรชัยกล่าว รองนายกฯ กล่าวว่า ใน 3-4 วันนี้หากมีปริมาณน้ำเข้ามามากอีก จะมีการปรับแผนระบายน้ำเพิ่มเติม แต่หากไม่มีน้ำเพิ่มเติมการดูแลประชาชนก็จะอยู่ในระยะเวลาอันสั้น ขณะเดียวกัน ปภและจังหวัด ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนได้สั่งให้ชี้แจงประชาชนให้มากขึ้นถึงการระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกัน พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯ ร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่ จเพชรบุรีได้เตรียมกระสอบทรายให้ประชาชนในจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบซัดสื่อทำ ปชชแตกตื่น ส่วนด้านปลายน้ำที่จะออกอ่าวไทย ก็ได้มีการเตรียมเครื่องมือในการผลักดันน้ำออกให้เร็วที่สุด และจากที่ตนลงพื้นที่ดูวันนี้ ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจนถึงตัวเมือง ขณะนี้ยังไม่มีจุดใดที่น้ำล้นตลิ่ง อาจมีเพียงแพที่อยู่ในน้ำยกสูงขึ้นเท่านั้น และเชื่อว่าการทำงานบูรณาการครั้งนี้จะลดผลกระทบจากน้ำท่วมและการระบายน้ำได้ดี รองนายกฯ กล่าว อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ พลอฉัตรชัยจะลงพื้นที่ จเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำที่ทำเนียบรัฐบาลตอนหนึ่งว่า สิ่งที่เราต้องการคือ ควบคุมให้น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนสร้างผลกระทบแก่ชาวบ้านข้างล่างให้น้อยที่สุด ถามว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้ถือว่าเอาอยู่ใช่หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า อาจจะใช้คำนี้ไม่ค่อยดี แต่พยายามดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีศูนย์น้ำอัจฉริยะคอยติดตามตลอด 24 ชม ถ้าพบว่ามีเหตุการณ์พื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงก็จะรายงานให้ตนทราบ ที่ผ่านมาเราได้พร่องน้ำล่วงหน้าเป็นเดือนแล้ว อย่างกรณีของเขื่อนแก่งกระจานนั้นน้ำไหลเข้ามาวันเดียวกว่า 120 ล้าน ลบ เกินขีดปกติ ในส่วนที่ชาวบ้านวิจารณ์การทำงานเรื่องการระบายน้ำนั้น จริงๆ แล้วการระบายนี้มีหลักเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ ซึ่งเป็นเกณฑ์ป้องกันน้ำแล้งและน้ำท่วม โดยช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขื่อนทุกประเทศอยู่ในระดับมาตรฐานหมด ถ้าระบายน้ำเกินก็อาจจะเจอปัญหาภัยแล้ง แต่กลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำเข้ามาเยอะมาก ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติวันนี้แล้ว เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป รองนายกฯ กล่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ จเพชรบุรีว่า เดี๋ยวจะไป ซึ่งขั้นตอนวันนี้ได้ให้ส่วนราชการลงพื้นที่ไปก่อน ไม่ใช่นายกฯ จะไปก่อน จะไปให้วุ่นวายทำไม ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยมี พลอฉัตรชัยลงไปดูในพื้นที่ จากนั้นตนถึงจะลงไปดู เขาต้องทำงานแบบนั้นไม่ใช่หรือ พลอประยุทธ์กล่าวว่า จะลงไปดูเพื่อให้ทราบว่าจะต้องเสริมอะไรให้เขา ตอนนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำเรายังรับมือได้ แต่ตนไม่อยากจะบอกว่ามันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ถ้าฝนตกมากกว่าเกณฑ์ก็ต้องเตรียมการแก้ปัญหา จะแก้กันอย่างไร และจากการตรวจสอบเขื่อน ขณะนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ และในวันหน้าถ้าปริมาณน้ำมากกว่านี้ หรือใช้เวลานานกว่านี้จะปลอดภัยหรือไม่ ก็ต้องไปว่ากันอีกที สิ่งที่วันนี้อยากจะขอร้องคือ ขอให้สื่ออย่าทำให้ประชาชนตื่นตระหนก บางทีก็วิพากษ์วิจารณ์ นำไปพูดจนภาคประชาชนตื่นไปหมด สิ่งที่เราควรจะช่วยกันในวันนี้ ควรจะศึกษามาตรการของทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเตรียมการอะไรไว้บ้าง ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทุกคนร่วมมือ ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงต้องมีการเก็บข้าว ย้ายสัตว์เลี้ยงหรือไม่ หรือต้องอพยพไปอยู่กับเพื่อนกับญาติ สื่อต้องแนะนำแบบนี้ ไม่ใช่บอกแต่เพียงว่าสถานการณ์น้ำขยายไปอำเภอนั้นอำเภอนี้ น้ำจะท่วม สื่อได้แนะนำอะไรไปบ้าง ข้าราชการ รัฐบาลพูดปากเปล่าไปกับสื่อทุกวัน แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้รับการขยาย แล้วจะเกิดอะไร ก็ตายเจ็บเหมือนเดิม สรุปว่าไม่ช่วยอะไรกันเลย เหมือนเดิมว่ากันข้างเดียว เดี๋ยวเขื่อนจะพัง ประชาชนจะเดือดร้อน ผมถามว่าวันนี้รัฐบาลทำอะไรหรือเปล่า หรืออยู่เฉยๆ นายกฯ กล่าวด้วยอารมณ์หงุดหงิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอประยุทธ์จะเดินทางลงพื้นที่ จเพชรบุรี ในวันที่ 8 สคนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้เลื่อนกำหนดการเดิมที่จะลงพื้นที่ดูสภาพน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จลพบุรี ออกไปก่อน ด้านนายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จเพชรบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะนี้สถานการณ์ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ (กจ 10 ) ห้วยแม่สะเลียง วันนี้มีระดับน้ำที่สูงขึ้นกว่าเมื่อวานถึง 1 เมตร และคาดว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีก ได้ประกาศปิดบริการกางเต็นท์ทุกจุด และปิดท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ทุกหน่วย และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอดเวลา เพื่อเตรียมอพยพและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านหากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าว ที่ จขอนแก่น พลออประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมวยุติธรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม พลออประจินกล่าวหลังการประชุมว่า ผู้ว่าฯ ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาในภาพรวมมานำเสนอ โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดและภาพรวมในระดับภูมิภาค ซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ำนั้นจะเริ่มจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนกลาง และภาคอีสานตอนล่าง โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมารับฟังและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันในภาพรวม【อ่านข้อความเต็ม】
ugi | <动态当天时间> | อ่าน(658) | แสดงความคิดเห็น(441)
ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า【อ่านข้อความเต็ม】
g0s | <动态当天时间> | อ่าน(826) | แสดงความคิดเห็น(365)
สู่ยุค3ก๊กการเมือง มาร์ค ปลุกปชชตัดสิน ทักษิณ-คสช-ปชป ใครชนะก็จบ 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
cqm | <动态当天时间> | อ่าน(995) | แสดงความคิดเห็น(94)
เดือดแน่แม่ประไพเอ๋ย! ‘พี่ดี้’ อบรม ‘หม่อมเต่านา’ ประจานพ่อตัวเองทางโซเชียล 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 07:00 น 【อ่านข้อความเต็ม】
mig | 2021-09-16 | อ่าน(456) | แสดงความคิดเห็น(604)
กรอโอดยอดขอรง4 วูบ 59% สวนทาง SME 7 เดือนยังสดใส 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 09:49 น 【อ่านข้อความเต็ม】
s0u | 2021-09-16 | อ่าน(599) | แสดงความคิดเห็น(380)
ส่วนตัว บิ๊กตู่ เองจะเอาใคร-ไม่เอาใคร??? อันนี้คงต้อง ลับ-ลวง-ครางง์ง์ง์ กันไปอีกซักพักใหญ่ๆ ตามสไตล์ มวยชั้นเชิง ที่หนักไปทาง บ็อกเซอร์ ไม่ใช่ มวยบุก แบบ ไฟเตอร์ คือต้องเก็งจังหวะ ฉากโน่น ฉากนี่ เด้งเชือก ตัดเวที เต้นย็อกๆ แย็กๆ ไปจนกว่าจะใกล้ครบยกนั่นแหละ ถึงจะพอรู้ๆ ว่าเอาใคร-ไม่เอาใคร หรือจนกว่าจะรู้ๆ ว่าคณะกรรมการรวบรวมคะแนนไปแล้วถึงขั้นไหน ดังนั้นใครก็ตามที่อยากให้มวยอย่าง บิ๊กตู่ ออกหมัด-เท้า-เข่า-ศอก ไปตามที่ตัวเองปรารถนาและต้องการ เท่าที่ผ่านมาสี่ซ้า-ห้าปี ส่วนใหญ่ก็มักเสียงแหบ เสียงแห้ง กันไปหมดแล้ว จนหลายต่อหลายรายต้องแปลงสภาพจาก กองหนุน เป็น กองเกิน กันไปเป็นแถบๆ【อ่านข้อความเต็ม】
cmy | 2021-09-16 | อ่าน(88) | แสดงความคิดเห็น(21)
อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนและไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องหมั่นติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าในแต่ละประเทศให้มากขึ้น พร้อมนำไปปรับตัวในด้านการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้าและลดการสูญเสียได้ทางหนึ่ง แต่มั่นใจว่านโยบายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ค่อยๆ ขยับไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง【อ่านข้อความเต็ม】
0yq | 2021-09-16 | อ่าน(340) | แสดงความคิดเห็น(476)
หลังจากสงครามการค้าสหรัฐกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ทำตลาดทุนปั่นป่วนไปไม่น้อย โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แค่โดนปลายหางนิดๆ ยังเซไปมากเลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้กระแสได้เริ่มซาลงไปมากแล้ว เพราะตอบรับข่าวไปมากแล้ว จึงย้ายไปโฟกัสปัจจัยภายในประเทศที่จะมีผลกระทบต่อดัชนีหุ้นบ้าง【อ่านข้อความเต็ม】
aq8 | 2021-09-15 | อ่าน(448) | แสดงความคิดเห็น(704)
บรรยากาศในการทำงานตลอดระยะเวลา 3 วัน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียน อย่างไรก็ตาม แม้ผมเคยผ่านงานจิตอาสามาแล้ว 2 ครั้ง แต่ก็ยืนยันว่าหากมีกิจกรรมเช่นนี้ก็จะขอไปร่วมอีก ผมมองว่างานจิตอาสาช่วยให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ อยากทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และยังเป็นความรู้นอกห้องเรียน หลังจากสำเร็จการศึกษายังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอยากให้สังคมมองสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในมุมที่สร้างประโยชน์ให้สังคมบ้าง ไม่อยากให้สังคมมองแต่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และถ้ามีโอกาสอยากชวนเพื่อนต่างสถาบันมาทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นายไชยากล่าว 【อ่านข้อความเต็ม】
wis | 2021-09-15 | อ่าน(584) | แสดงความคิดเห็น(750)
ดู ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ อดีตเจ้าเมืองเชียงราย เป็นตัวอย่าง!【อ่านข้อความเต็ม】
so9 | 2021-09-15 | อ่าน(29) | แสดงความคิดเห็น(585)
ขณะเขียนต้นฉบับชิ้นนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ น้ำล้นเขื่อน แถวๆ จังหวัดเพชรบุรีจะไปถึงไหน ต่อถึงไหนกันบ้างแล้ว เห็นว่าช่วงเที่ยงคืนของวันจันทร์ (6 สค) น้ำที่เต็มความจุ เขื่อนแก่งกระจาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ หนีไม่พ้นต้องไหลล้นช่องทางระบายน้ำ หรือ สปิลเวย์ ลงมายังเขื่อนเพชรบุรี และอาจลามปามไปถึงตัวเมือง ตัวจังหวัด กันจนได้【อ่านข้อความเต็ม】
oiw | 2021-09-15 | อ่าน(61) | แสดงความคิดเห็น(99)
ศูนย์ ฉกชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ประกาศน้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจานแล้ว คาดถึงตัวเมืองเพชร-อบ้านแหลม เที่ยงคืน 7 สคนี้ เอ่อท่วมเขตชุมชนสูง 50 ซม บิ๊กฉัตร สั่งเร่งระบายน้ำให้กระทบชาวบ้านน้อยที่สุด พร้อมเสริมคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ประยุทธ์ เปลี่ยนคิวจากลพบุรีมาเพชรบุรี ดูสถานการณ์น้ำ 8 สคนี้ ฉุนสื่อเสนอข่าวน้ำท่วมขยายพื้นที่ทำ ปชชตื่นตระหนก อุทยานฯ ปิดท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู เมื่อวันที่ 6 สค นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ออกประกาศฉบับที่ 2/2561 เรื่องสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี ว่าเวลา 1200 น วันที่ 6 สค น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำล้น (สปิลเวย์) เขื่อนแก่งกระจาน จเพชรบุรี และปริมาณน้ำดังกล่าวทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรี จากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชรและจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบ้านแหลมตามลำดับ ประกาศฉบับที่ 2 ระบุว่า จากผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเมินว่าน้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรีในวันนี้ เวลา 2400 น และจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมในวันที่ 7 สค61 เวลา 2400 นเป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในเขตชุมชน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทาน จังหวัดเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีเตรียมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในระยะต่อไป ท้ายประกาศฉบับที่ 2 ระบุ นอกจากนี้ ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติยังได้สรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่งที่มีระดับเกินเกณฑ์ควบคุม และปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนน้ำอูน เขื่อนวชิราลงกรณ สำหรับเขื่อนแก่งกระจาน ได้เร่งพร่องระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีและระบบชลประทาน รวมถึงการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยกาลักน้ำ/เครื่องสูบน้ำ ส่งผลให้สามารถเลื่อนระยะเวลาน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) ออกไปอีก ส่วนเขื่อนน้ำอูนนั้น ได้ควบคุมการระบายน้ำออกจากเขื่อน 350 ล้าน ลบม และเพิ่มการระบายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำและเครื่องสูบน้ำอีก 03 ล้าน ลบม และได้แจ้งเตือนและให้ติดตามสถานการณ์น้ำในสกลนคร บึงกาฬ นครพนม ซึ่งมีลำน้ำอูนและลำน้ำสงคราม สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติ ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มไม่ล้นตลิ่ง แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณรีสอร์ตที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย โดยได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำให้เป็น 43 ล้าน ลบมต่อวัน ภายในวันที่ 6 สค61 และแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่าปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มี 49,445 ล้าน ลบม คิดเป็น 70% ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี 3,129 ล้าน ลบม คิดเป็น 61% รับน้ำได้อีก 23,445 ล้าน ลบม โดยอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกิน 100% ขนาดใหญ่ 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำน้ำอูน (102%) ขนาดกลาง 23 แห่ง (เพิ่มขึ้น 8 แห่ง) ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 แห่ง (เพิ่มขึ้น 7 แห่ง) และภาคตะวันออก 1 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) อ่างเก็บน้ำเฝ้าระวัง (มากกว่า 80-100%) ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน (99%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87%) เขื่อนวชิราลงกรณ (84%) ขนาดกลาง 67 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) แยกเป็น ภาคเหนือ 9 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 แห่ง (เพิ่มขึ้น 5 แห่ง) ภาคตะวันออก 8 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) ภาคกลาง 2 แห่ง (เท่าเดิม) และภาคใต้ 3 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง)เร่งระบายน้ำจากเขื่อน ขณะที่ พลอฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผอสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช), นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดินทางลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อแก่งกระจาน จเพชรบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ความจุน้ำ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้มีน้ำเต็มเกือบ 100% แล้ว และมีน้ำล้นสปิลเวย์เมื่อเช้าวันนี้ (6 สค) เวลา 1030 น เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ดังกล่าว จากนั้น พลอฉัตรชัยและคณะร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมของจังหวัดจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งนายสมเกียรติและนายทองเปลวชี้แจงถึงเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาคณะของ พลอฉัตรชัยเดินทางไปยังสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน เพื่อติดตามการตรวจระดับน้ำของเขื่อน รวมทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบของอ่างเก็บน้ำและแนวทางไหลของน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไปยังแม่น้ำเพชรบุรี ผ่านพื้นที่ อแก่งกระจาน อท่ายาง อบ้านลาด และลงเฮลิคอปเตอร์ที่มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ15) ค่ายรามราชนิเวศน์ อเมืองเพชรบุรี และตรวจคันกั้นน้ำที่ริมแม่น้ำเพชรด้านทิศตะวันออกของ มทบ15 พลอฉัตรชัยกล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน กรมชลประทานได้คาดการณ์น้ำที่ไหลผ่านสปิลเวย์สูงสุดที่ 100 ลบม/วินาที หรือ 864 ล้าน ลบม/วัน ในวันที่ 10 สค61 โดยมีระดับน้ำสูงขึ้นจากสันสปิลเวย์ประมาณ 05-06 ม ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 10 สค 61 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีน้ำจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานประมาณ 210 ลบม/วินาที และหากมีฝนตกในพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรี จะมีปริมาณน้ำ 230-250 ลบม/วินาที คาดว่าจะทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณน้ำผ่านสูงสุดในวันที่ 12 สค61 พลอฉัตรชัยกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 230-250 ลบม/วินาที ประกอบด้วย 1หน่วงน้ำ ตัดน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้าย ฝั่งขวา รวม 55 ลบม/วินาที และผันเข้าคลองระบาย D9 ในอัตรา 35 ลบม/วินาที ทั้งสองส่วนตัดน้ำก่อนถึงเขื่อนเพชรได้ 90 ลบม/วินาที 2ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรในอัตรา 140-160 ลบม/วินาที ซึ่งแม่น้ำเพชรบุรีมีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้ว ประกอบกับการเสริมคันกั้นน้ำจะไหลผ่านหนองหญ้าปล้อง ท่ายาง บ้านลาด โดยไม่มีผลกระทบ และจะไหลผ่านเมืองเพชรบุรีซึ่งมีความกว้างของแม่น้ำเพชรบุรีไม่มาก ทำให้มีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง/พื้นที่ชุมชน 02-03 ม มาตรการเตรียมการช่วยเหลือคือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชน จำนวน 30 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ระบายน้ำได้ช้า จำนวน 44 เครื่อง เตรียมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เช่น รถโกยตัก จำนวน 7 คัน ประจำในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำ พลอฉัตรชัยกล่าว รองนายกฯ กล่าวว่า ใน 3-4 วันนี้หากมีปริมาณน้ำเข้ามามากอีก จะมีการปรับแผนระบายน้ำเพิ่มเติม แต่หากไม่มีน้ำเพิ่มเติมการดูแลประชาชนก็จะอยู่ในระยะเวลาอันสั้น ขณะเดียวกัน ปภและจังหวัด ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนได้สั่งให้ชี้แจงประชาชนให้มากขึ้นถึงการระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกัน พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯ ร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่ จเพชรบุรีได้เตรียมกระสอบทรายให้ประชาชนในจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบซัดสื่อทำ ปชชแตกตื่น ส่วนด้านปลายน้ำที่จะออกอ่าวไทย ก็ได้มีการเตรียมเครื่องมือในการผลักดันน้ำออกให้เร็วที่สุด และจากที่ตนลงพื้นที่ดูวันนี้ ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจนถึงตัวเมือง ขณะนี้ยังไม่มีจุดใดที่น้ำล้นตลิ่ง อาจมีเพียงแพที่อยู่ในน้ำยกสูงขึ้นเท่านั้น และเชื่อว่าการทำงานบูรณาการครั้งนี้จะลดผลกระทบจากน้ำท่วมและการระบายน้ำได้ดี รองนายกฯ กล่าว อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ พลอฉัตรชัยจะลงพื้นที่ จเพชรบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำที่ทำเนียบรัฐบาลตอนหนึ่งว่า สิ่งที่เราต้องการคือ ควบคุมให้น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนสร้างผลกระทบแก่ชาวบ้านข้างล่างให้น้อยที่สุด ถามว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้ถือว่าเอาอยู่ใช่หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า อาจจะใช้คำนี้ไม่ค่อยดี แต่พยายามดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีศูนย์น้ำอัจฉริยะคอยติดตามตลอด 24 ชม ถ้าพบว่ามีเหตุการณ์พื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงก็จะรายงานให้ตนทราบ ที่ผ่านมาเราได้พร่องน้ำล่วงหน้าเป็นเดือนแล้ว อย่างกรณีของเขื่อนแก่งกระจานนั้นน้ำไหลเข้ามาวันเดียวกว่า 120 ล้าน ลบ เกินขีดปกติ ในส่วนที่ชาวบ้านวิจารณ์การทำงานเรื่องการระบายน้ำนั้น จริงๆ แล้วการระบายนี้มีหลักเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ ซึ่งเป็นเกณฑ์ป้องกันน้ำแล้งและน้ำท่วม โดยช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขื่อนทุกประเทศอยู่ในระดับมาตรฐานหมด ถ้าระบายน้ำเกินก็อาจจะเจอปัญหาภัยแล้ง แต่กลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำเข้ามาเยอะมาก ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤติวันนี้แล้ว เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป รองนายกฯ กล่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ จเพชรบุรีว่า เดี๋ยวจะไป ซึ่งขั้นตอนวันนี้ได้ให้ส่วนราชการลงพื้นที่ไปก่อน ไม่ใช่นายกฯ จะไปก่อน จะไปให้วุ่นวายทำไม ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยมี พลอฉัตรชัยลงไปดูในพื้นที่ จากนั้นตนถึงจะลงไปดู เขาต้องทำงานแบบนั้นไม่ใช่หรือ พลอประยุทธ์กล่าวว่า จะลงไปดูเพื่อให้ทราบว่าจะต้องเสริมอะไรให้เขา ตอนนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำเรายังรับมือได้ แต่ตนไม่อยากจะบอกว่ามันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ถ้าฝนตกมากกว่าเกณฑ์ก็ต้องเตรียมการแก้ปัญหา จะแก้กันอย่างไร และจากการตรวจสอบเขื่อน ขณะนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ และในวันหน้าถ้าปริมาณน้ำมากกว่านี้ หรือใช้เวลานานกว่านี้จะปลอดภัยหรือไม่ ก็ต้องไปว่ากันอีกที สิ่งที่วันนี้อยากจะขอร้องคือ ขอให้สื่ออย่าทำให้ประชาชนตื่นตระหนก บางทีก็วิพากษ์วิจารณ์ นำไปพูดจนภาคประชาชนตื่นไปหมด สิ่งที่เราควรจะช่วยกันในวันนี้ ควรจะศึกษามาตรการของทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเตรียมการอะไรไว้บ้าง ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทุกคนร่วมมือ ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงต้องมีการเก็บข้าว ย้ายสัตว์เลี้ยงหรือไม่ หรือต้องอพยพไปอยู่กับเพื่อนกับญาติ สื่อต้องแนะนำแบบนี้ ไม่ใช่บอกแต่เพียงว่าสถานการณ์น้ำขยายไปอำเภอนั้นอำเภอนี้ น้ำจะท่วม สื่อได้แนะนำอะไรไปบ้าง ข้าราชการ รัฐบาลพูดปากเปล่าไปกับสื่อทุกวัน แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้รับการขยาย แล้วจะเกิดอะไร ก็ตายเจ็บเหมือนเดิม สรุปว่าไม่ช่วยอะไรกันเลย เหมือนเดิมว่ากันข้างเดียว เดี๋ยวเขื่อนจะพัง ประชาชนจะเดือดร้อน ผมถามว่าวันนี้รัฐบาลทำอะไรหรือเปล่า หรืออยู่เฉยๆ นายกฯ กล่าวด้วยอารมณ์หงุดหงิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอประยุทธ์จะเดินทางลงพื้นที่ จเพชรบุรี ในวันที่ 8 สคนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยได้เลื่อนกำหนดการเดิมที่จะลงพื้นที่ดูสภาพน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จลพบุรี ออกไปก่อน ด้านนายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จเพชรบุรี กล่าวว่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขณะนี้สถานการณ์ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ (กจ 10 ) ห้วยแม่สะเลียง วันนี้มีระดับน้ำที่สูงขึ้นกว่าเมื่อวานถึง 1 เมตร และคาดว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีก ได้ประกาศปิดบริการกางเต็นท์ทุกจุด และปิดท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ทุกหน่วย และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอดเวลา เพื่อเตรียมอพยพและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านหากได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าว ที่ จขอนแก่น พลออประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมวยุติธรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม พลออประจินกล่าวหลังการประชุมว่า ผู้ว่าฯ ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาในภาพรวมมานำเสนอ โดยเป็นการนำเสนอในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดและภาพรวมในระดับภูมิภาค ซึ่งแผนการบริหารจัดการน้ำนั้นจะเริ่มจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนกลาง และภาคอีสานตอนล่าง โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมารับฟังและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันในภาพรวม【อ่านข้อความเต็ม】
k9c | 2021-09-14 | อ่าน(464) | แสดงความคิดเห็น(234)
สู่ยุค3ก๊กการเมือง มาร์ค ปลุกปชชตัดสิน ทักษิณ-คสช-ปชป ใครชนะก็จบ 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
ymk | 2021-09-14 | อ่าน(752) | แสดงความคิดเห็น(33)
ทรพีเรียกพ่อ!จับหนุ่มใหญ่ซ้อมแม่เกือบพิการต่อยพี่สาวไล่แทงชาวบ้านเพราะขอเงินซื้อยาบ้าแล้วไม่ให้ 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 08:10 น 【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-09-17

bet911 pantip 1️⃣2021| slot joker apk1️⃣M98| แอ ป ฟรี เครดิต1️⃣LOOK618| omg slotxo1️⃣M98| แจก เครดิต ฟรี 188 บาท1️⃣LOOK618| lagalaxy88 เข้า สู่ ระบบ1️⃣M98| เว็บ พนัน ออนไลน์ โจ๊ก เกอร์ 1️⃣2021| โปร ฝาก 10 รับ 100 วอ เลท1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี ค่าย pg 1️⃣2021| 123xbet v5 เครดิต ฟรี 1️⃣2021| เล่น บา คา ร่า ออนไลน์1️⃣M98| roma ทดลอง เล่น1️⃣LOOK618| ib888 com สมัคร1️⃣LOOK618| โปร โม ชั่ น สล็อต 100 ถอน ไม่ อั้น1️⃣LOOK618| แจก เครดิต ฟรี 1Keyword 1️⃣2021| บา คา ร่า ฝาก ขั้น ต่ํา1️⃣M98| ยืนยัน เบอร์ รับ เครดิต ฟรี 20201️⃣LOOK618| xo24hr1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี 918kiss 20211️⃣M98| ฟรี เครดิต 100 บาท 1️⃣2021| เว็บ ค่า สิ โน ทั้งหมด1️⃣M98| เครดิต ฟรี slotxo joker1️⃣M98| สล็อต xo369 1️⃣2021| บา คา ร่า ทดลอง เล่น 1️⃣2021| bkk8888 คา สิ โน1️⃣LOOK618| joker123 slotkub1️⃣LOOK618| ฝาก 50 รับ 100 ไม่ ต้อง ทํา เท ริน วอ เลท1️⃣LOOK618| pg slot ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา 20211️⃣M98| ทดลอง เล่น บา ค่า ร่า ถอน ได้ จริง 1️⃣2021| สล็อต ออนไลน์ ฟรี 1️⃣2021| ฝาก 100 รับ 150 ล่าสุด1️⃣LOOK618| gclub tech 1️⃣2021| 48 slotxo1️⃣LOOK618| เว็บ บา คา ร่า สล็อต1️⃣LOOK618| 918kiss สล็อต ฝาก 10 บาท ได้ 100 1️⃣2021| pg 1 บาท1️⃣LOOK618| เล่น สล็อต ฟรี ได้ เงิน จริง 20201️⃣M98| best88 slot apk download 1️⃣2021| สล็อต wallet1️⃣LOOK618| sa88 เครดิต ฟรี 1️⃣2021| ฝาก 5 บาท รับ 100 ล่าสุด1️⃣LOOK618| slot jack88 1️⃣2021| slot168 เครดิต ฟรี1️⃣M98| ้ holiday palace1️⃣M98| เซ็กซี่ เกม 661️⃣M98| เกม สล็อต แลก เงิน1️⃣LOOK618| grand999 slot1️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี เว็บ ตรง1️⃣LOOK618| bet911 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| joker slot เล่น ผ่าน เว็บ 1️⃣2021| starbets88 download1️⃣LOOK618| pg ไม่ ผ่าน เอ เย่ น1️⃣LOOK618| สล็อต เครดิต ฟรี 50 ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2021 1️⃣2021| mafia เล่น ผ่าน เว็บ1️⃣LOOK618| เกม สล็อต ที่ เล่น แล้ว ได้ เงิน จริง 1️⃣2021| เกม เชี้ 66661️⃣LOOK618| โหลด เเ อ พ joker1️⃣LOOK618| 50 รับ 100 xo1️⃣LOOK618| แจก เครดิต ฟรี แค่ ยืนยัน ตัว ตน 1️⃣2021| slot ฝาก 10 บาท รับ 100 1️⃣2021| โจ๊ก เกอร์ ทดลอง เล่น1️⃣LOOK618| สูตร บา ค่า ร่า ยู ฟ่า 191 1️⃣2021| slot1234 ฝาก 10 รับ 1001️⃣M98| joker สล็อต ฝาก 20 รับ 100 1️⃣2021| slot 35 pg1️⃣LOOK618| โหลด เเ อ พ joker1️⃣LOOK618| pg slot bet1️⃣M98| หมุน วง ล้อ ฟรี joker1️⃣LOOK618| คา สิ โน ท รู วอ ล เล็ ต 1️⃣2021| บา คา ร่า ฝาก ถอน อัตโนมัติ1️⃣LOOK618| mafia เครดิต ฟรี 300 1️⃣2021| โจ ก เกอร์ สล็อต1️⃣LOOK618| บา คา ร่า 123goal1️⃣M98| ฝาก 100 รับ 200 joker1️⃣LOOK618| สล็อต xo โบนัส 1001️⃣LOOK618| infinity เครดิต ฟรี1️⃣M98| เว็บ ตรง กับ เว็บ เอเย่นต์1️⃣M98| ro 918kiss 1️⃣2021| 888v11️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี อัพเดท ล่าสุด 1️⃣2021| สล็อต บา คา ร่า ออนไลน์1️⃣M98| ฟรี เครดิต pg1️⃣LOOK618| slot joker xo 1️⃣2021| ฝาก 100 ฟรี 100 ถอน ไม่ อั้น1️⃣LOOK618| สล็อต แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 25601️⃣LOOK618| เว็บ foxz1681️⃣LOOK618| mafia8888 1️⃣2021| 918kiss me pantip1️⃣LOOK618| สล็อต ฝาก 1 ได้ 50 1️⃣2021| สล็อต 221️⃣M98| slot แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2020 ไม่ ต้อง แชร์1️⃣M98| ufabet88 บา คา ร่า1️⃣LOOK618| mafia488 เข้า สู่ ระบบ 1️⃣2021| ถอนเงิน บา คา ร่า ไม่ ได้1️⃣LOOK618|